Jak čistit klimatizaci

Koupili jste si mobilní nebo stacionární klimatizaci a po nějakém čase už nepracuje tak efektivně? Jako u většiny strojů to může být zapříčiněno nedostatečnou údržbou. Jak si každý jistě uvědomuje, klimatizační filtry a další části se sami nevyčistí a nevymění. Musíme proto pravidelně kontrolovat stav filtru a popřípadě ho ihned vyčistit.

přenosných (mobilních) klimatizací je to prosté. Stačí vzít vhodný šroubovák a pomalu odmontovat vnější kryt, vyjmout filtr a vyčistit. Ucpaný filtr je ve většině případů příčinou nesprávně fungující klimatizace. Nezlepší-li tento postup funkčnost klimatizace, je třeba se obrátit na profesoinály, kteří se na problém podívají trochu detailněji.

Stacionární klimatizace, většinou umístěné vysoko na zdi, jsou obtížnější na manipulaci. Bez židle či přenosných schodů se k nim snadno nedostanete. Nástěnná klimatizace Appliance AWDH 124 je už poněkud komplexnějšího designu, proto doporučujeme asistenci odborníků, kteří vám jí instalovali.

Dvakrát do roka by měla být provedena servisní činnost, kterou ponechejte raději specializované firmě. Nechcete přece riskovat poškození klimatizace při sebemenším neopatrném zásahu do choulostivých částí, že?

Zeptejte se sami sebe: jsem ochoten riskovat poškození, nebo si raději připlatím a budu mít jistotu o profesionálním zacházení? Servis a údržbu je nutné mít na mysli nejen před letní sezónou. Při jakémkoliv poklesu výkonu či ucítění nepříjemného zápachu nenechávejte nic náhodě a ihned se obraťte na výrobce.

Je třeba si uvědomit, že samotný filtr je nejvytíženější částí klimatizace, a proto musí být kontrolován minimálně každé 2 měsíce. Nezapomeňte, čím průchodnější filtr, tím lepší efektivita a menší náklady na energii.