Zvlhčovače vzduchu Toyotomi

Vlastnosti

Hydrostat
Požadovaná vlhkost může být nastavena pomocí hydrostatu na zvlhčovači vzduchu. Je možno zvolit hodnotu 40, 50 nebo 60% relativní vlhkosti

Kapacita zvlhčení
Díky velikosti provozní nádržke může být zvlhčovač vzduchu bez doplnění vody provozován nejméně 7,5 hod. (Zvlhčovač vzduchu ZCL H 610) resp. 8,5 hod. (Zvlhčovač vzduchu ZCL H 208).

Časovač
Zvlhčovač vzduchu ZCL H 610 je vybaven časovačem, který přístroj automaticky vypne po dvouch nebo čtyřech hodinách.

Světelná čidla
Zvlhčovač vzduchu ZCL H 610 je vybaven čidly, která na displeji znázorňují provozní stav. Na displeji je také indikována potřeba doplnění vody.

Sterilizační funkce zvlhčovače vzduchu
Pro zabránění množení bakterií je zvlhčovač vzduchu ZCL H 610 vybaven ohřevem vody (více než 70 C). Následně je voda zchlazena, aby se zabránilo vypuštění horké páry. Tento unikátní systém v sobě spojuje bakteriálni bezpečnost s nízkými provozními náklady a to díky ultrazvukovému odpaření. Zvlhčovač vzduchu ZCL H 208 je vybaven antibakteriálním filtrem.

Studená mlha
Díky systému ultrazvuku je vypouštěná pára studená (nehrozí nebezpečí úrazu opařením).

Tvorba negativních iontů
Ultrazvukový systém v zvlhčovači vzduchu generuje během provozu negativní ionty.

Bezpečnostní zařízení
Je-li nádržka prázdná, přístroj automaticky vypne. Model H 610 má navíc ochranu proti přehřátí.