Jak čističky vzduchu pracují

Čističky vzduchu, čistička vzduchu

Mnoho domů je velmi utěsněno, aby se zabránilo úniku tepla v zimě či průniku tepla v létě, aniž by byla zajištěna potřebná ventilace. Bez ventilace dýcháte škodlivé částice, vnitřní znečistěný vzduch způsobuje vážné alergie, astma a jiné problémy.

Přírodní vzduch obsahuje pozitivní a negativní ionty ve vyváženém poměru. Vzduch v místnostech, z různých důvodů, trpí nedostatkem negativních iontů. Nedostatek negativních iontů způsobuje závratě, bolesti hlavy, stresy apod.

Jak čistička vzduchu pracuje?

Čistička vzduchu A 40 je vybavena čtyřmi filtry. HEPA filtr (mimořádně účinný vzduchový filtr) zachycuje alergeny tj. bakterie, prach a pyly ze vzduchu s účinností až 99%. Pyly jsou, jak známo, důležitým stimulátorem pro vznik senné rýmy. Enzymový filtr neutralizuje mikroorganismy, které se vznášejí ve vzduchu, zachycuje je na svém povrchu a zabraňuje tak druhotné kontaminaci. Filtr z aktivního uhlíkůzachycuje cigaretový kouř a nepříjemné pachy. Přední síťový filtr zachycuje hrubší částice prachu.

Generátor negativních iontů:

Tento generátor vytváří 30.000 - 50.000 negativních iontů na 1 cm³ vzduchu, který prochází přístrojem. Tím je dosaženo přirozené iontové rovnováhy.

Indikátory kvality vzduchu:

Kvalita vzduchu je měřena během čistění a zobrazena na displeji. Jsou zde 3 samostatné indikátory: pyl, prach a zápach. Větší kontaminace vzduchu se projeví větším zčervenáním indikátoru.

Upozornění na nasycený filtr
Je-li filtr nasycen, rozsvítí se červené světlo. HEPA/enzymový filtr a filtr z aktivního uhlí musí být vyměněn. Tento filtr může být čistěn vysavačem a/nebo vlažnou vodou.

Elektronické ovládání
Přístroj je vybaven dálkovým a dotykovým elektronickým ovládáním.

Nastavení rychlosti ventilátoru
Je možné zvolit čtyři rychlosti chodu ventilátoru: tichý, normální, vyšší a rychlý.

Časovač
Zapnutý přístroj je možné nastavit na 1, 2 nebo 4 hodiny provozu. Příslušné sbětlo svítí. Proběhne-li zvolený čas, přístroj se vypne automaticky.

Design
Exclusivní Zibro Clima design.

Tento přístroj vysoké kvality je vyroben v Japonsku.